Моят работен баланс - програма за фасилитатори

С тази програма си поставихме няколко цели: 1. Да популяризираме йога