Организационно развитие

Традиционните обучения „на парче” са неефективни. При тях възприятията на участниците се определят от това доколко обучителят може да ги впечатли. Приложението на наученото в практиката остава неясно, не се проследява и/или няма връзка с ежедневните трудности, които хората срещат.

Нашите програми за развитие са плод на дългогодишни разработки и опит в сферата на организационното развитие. Те се базират на разбирането за мениджмънта като постигане на цели чрез другите т.е. чрез тези, които са управлявани.

Можем да отговорим на допълнителните Ви въпроси.

Свържете се с нас на info@a3-vd.com