Нашите тиймбилдинг решения

Нашите тиймбилдинг решения са вдъхновени от потребностите на времето ни.

В концепцията си те съдържат концепциите на:

І. Стивън Кови за цялостната личност – единство на Тяло, Сърце, Ум и Дух. И когато личността осъзнае връзката между всички тези центрове у себе си, тя "открива своя Глас". И "помага на другите да открият своя собствен глас".

Тиймбилдинг активностите ни съчетават:

физически дейности

стратегически предизвикателства

емоционален заряд.

Финалът им задължително е свързан с кулминация на духа.

ІІ. Концепцията ни е свързана и с коуч № 1 в света Маршал Голдсмит, според който „Стените , които ни обграждат, защитават и обгръщат, могат също да възпрепятстват придвижването ни напред, да ограничат ангажираността ни, да лимитират разбирането, да отслабят нашата връзка с широкия свят...Стените са нашите настоящи политики, процедури и практики... Но те са също и стени на миналото – на познато, безопасното и сигурното...Всички ние трябва да работим, за да развиваме себе си и своите организации отвъд стените към нови нива на представяне и позитивни промени в живота на хората“ /по едноименната му книга "Да водиш отвъд стените" Leading beyoud the Walls/.

ІІІ. Класическите принципи на източната философия за цялостната личност.

ІV. Уелнес програмите за релакс на тялото и духа.

Използваме естествените природни ресурси:
слънце
вода
минерални източници
исторически забележителности.

Предлагаме следните тиймбилдинг формати:

Кулинарен тиймбилдинг

Членовете на екипа приготвят различни ястия – национални или екзотични, месни или вегетариански, използвайки качествени и природни продукти като, разбира се, ключовата съставка е ВЪОБРАЖЕНИЕТО.
Продуктите и останалите ресурси набавят чрез справяне със забавни и умни предизвикателства.
Екипът сам изгражда стратегията си за успешно изпълнение, комбинирайки традиционни и иновативни подходи и от готварството, и от бизнеса.

Процесът е гарниран с много смях, свързаност с другите и креативност.
Продължителност: 2-3,5 часа
Минимален брой участници – 10 човека


Пътуване във времето

Този модул е свързан с представяне на ситуации от дейността на фирмата спрямо различни времеви категории – минало, настояще и бъдеще.
Изпълнението на заданието е свързано с изграждане на образи от определена епоха посредством костюми, аксесоари и характерни особености.
Различните ситуации са пряко свързани с компанията, нейните бизнес процеси и тенденции за развитие.
При изпълнението на ролите участниците могат да се придържат към предварителния сценарий, както и да разширят образите и сюжетите.
При изграждане на ситуациите, свързани с необозримото бъдещето, участниците имат свобода да отключат въображението си с пълна сила!
Модулът цели разширяване на кръгозора на участниците на индивидуално и екипно ниво и разгръщане на бизнес перспективите на организацията в настоящия момент и в бъдещето.
Продължителност: 1,5-3,5 часа
Минимален брой участници: 12 човека

Умерено физическо натоварване

Форматът включва активности, свързани със спортни предизвикателства за екипите.
Чудесна възможност за хора, работещи в офис среда или превозни средства.
Активностите дават възможност на участниците да развият своята креативност, мислене и визия.

Антистрес и релакс

Форматът може да бъде реализиран и под формата на уъркшоп с фокус "Лична ефективност" - баланс между работа и личен живот, справяне със стреса и мултитаскинга, релакс на работното място и др. Независимо от конкретното решение, участниците експериментират с различни психо-физически техники за възстановяване и работоспособност.


Български народни ритми

Форматът може да замести или допълни нуждата от двигателна активност на участниците в тиймбилдинга. Със сигурност обаче българските народни ритми дават много повече - сплотяват екипите, хармонизират емоциите, заземяват енергията и водят към здравословно вдъхновяващо разтоварване.

Всеки от форматите може да бъде реализиран, както самостоятелно, така и в комбинация с останалите.

Специфичният дизайн се изгражда според нуждите и целите на тиймбилдинга, обсъдени съвместно с клиента.

Средна продължителност на всеки отделен модул - 3 часа.