Кратки работни формати

От началото на 2016 г. поставихме началото на кратки работни формати, където на фокус е темата Как да релаксираме на работното място.

Тези краткосрочни формати могат да бъдат под формата на уъркшопи - самостоятелно или като част от тиймбилдинг събития.

Актуална обратна връзка:
„Препоръчвам A3-VD за всеки тип екипи, в които ръководителите са ориентирани към постигане на бързи и качествени ефекти, в грижата за служителя като личност и индивидуалност, а не като производствен елемент...
Считам, че в A3-VD се работи с изключително професионални и иновативни подходи, респондиращи на настоящата професионална действителност.
Благодарна съм на предоставената възможност за съвместна работа и без никакъв елемент на колебание бих потвърдила всяко от твърденията си в пряк контакт с колеги, които имат необходимостта да съгласуват включването на A3-VD в грижа за поверения им екип.“

Регионален мениджър,
Реализиран 3-модулен формат
септември 2016 г.

Повече за нашите работни формати можем да споделим лично.

Пишете ни на адрес:
info@a3-vd.com