Пътуване във времето

Представете си каква би била Вашата компания или екип преди повече от 100 години.
А каква ще бъде през 2050 година?

Чрез тиймбилдинг „Пътуване във времето“ участниците се забавляват като играят с времето като категория: минало, настояще, бъдеще.
Изграждат картини, образи, ситуации, свързани с Вашия бизнес.

Влизайки в роля, Вашите хора допълват и обогатяват настоящата визия на компанията/екипа като работят неусетно за своята принадлежност към общото цяло.

Чрез тиймбилдинг „Пътуване във времето“ могат да бъдат реализирани всички останали цели на тиймбилдинг формата:

- екипен дух

- целеполагане

- постигане на резултати

- изграждане и изпълнение на стратегии.

Резултатите са впечатляващи!

Искате ли да видите как изглежда Вашата компания, пътувайки във времето?!

Опитайте!За контакти и запитвания:

info@a3-vd.com