Умението да Присъстваме Тук и Сега

Няколко думи в едно интервю:

- Как да преминаваме в работен режим след отпуск?

- Защо така нашето тяло и нашият ум не са едно едно и също място по едно и също време?

- Какво губим, когато не присъстваме в Настоящето?

- Как да присъстваме Тук и Сега? /в работен или личен план/? Конкретни техники.


Повече по темата можете да чуете Тук

http://www.youtube.com/watch?v=Ph_GBCFkwsk&feature=youtu.be