За A3-VD

За АЗ-ВД

Присъстваме на пазара от 1994 година като външен партньор на развиващи се бизнес компании в сферата на счетоводното обслужване, трудовите отношения и финансовото консултиране.През годините нашите клиенти – утвърдени вече имена - порастваха и обособяваха обслужването вътре в компаниите си.
Благодарение на нашия имидж, традициите ни, опита на екипа и компетенциите на нашите асоциирани партньори продължаваме да разширяваме дейността си и от 2010 година се занимаваме и с организационно развитие.

Нашите предимства:
- А3- ВД е малка компания, което я прави гъвкава и адаптивна
- програмите, които реализираме, не са стандартизирани
- при изграждането им са взети предвид не само актуалните тенденции, но и изискванията на клиента и неговите реални потребности
- независимо от проектите, по които работим, се стремим към дългосрочно сътрудничество.

Защото Добавяме стойност.